2010г Провеждане на курсове с лекции и демонстрационни операции за поставяне на импланти i-fix, София