Ортодонтия

Ортодонтията е специалност от денталната медицина, която се занимава с диагностика, профилактика и лечение на зъбно – челюстните отклонения, неправилното подреждане на зъби и неправилните съотношения на зъбните дъги и челюсти.

Неправилно подредените зъби и проблемите в захапката затрудняват поддържането на устната хигиена, венците се възпаляват, появяват се кариеси.

Ортодонтията е начин да имате правилно подредени зъби и очарователна усмивка за дълго време.
Първа консултация при нас. Първата консултация при нас е клиничен преглед, при който специалистът се ориентира за налична деформация и назначава различни рентгенови и фотоснимки.

Ние предлагаме лечение с

  • снемаеми ортодонтски апаратчета
  • брекети: метални, керамични и сарфирени
  • ретенционни шини
  • невидими шини МТМ
На втората визита се вземат отпечатъци и се правят фотоснимки. Всички материали се изследват за установяване на окончателна диагноза. Извършва се цефалометрия, по която се съставя част от плана за лечение, при нужда се прави CBCT- 3D реконструкция.
На третата визита доктора представя случая с варианти за лечение и се обсъждат етапите и начина на заплащане. Всички по-тежки случаи се обсъждат с Д-р Йоав Мазор (Израел), като съвместно се съставя план на лечение.

В Клиника Дукови използваме и нова френска система алайнери Biotech Dental Smilers®

Преди и След – за 1 година и 2 месеца
Преди и След – за 6 месеца
Преди и След – за 1 година и 4 месеца

Подвижни апарати

Най-подходящата възраст за носене на подвижни апарати е от 4 до 12 годишна възраст. Този период от време е най-подходяш поради наличието на пикове на растеж.

Те изискват отлична колаборация между пациента, родителите и специалиста поради необходимостта от продължително и постоянно носене на апарата. Задължителни са контролните прегледи на всеки месец. Не пречат на говора на пациента и не нарушават в голяма степен естетиката на усмивката му.

Предимството на подвижните апарати е, че постигат ортопедичен ефект върху лицево-челюстната област в ранна възраст. Недостатъците им са, че са снемаеми и е необходимо съдействието на пациента при лечението – възможно е и счупване и изгубване на апарата. Апаратите леко нарушават на говора и дъвченето има възможност за увреждане на лигавицата, пародонтът и зъбите поради лоша орална хигиена.

Профилактичните подвижни апарати се използват за отстраняване на вредни навици – смучене на пръст, устна, език, дишане през устата, също така за запазване на място при ранно изваждане на зъб или липсващ зъб поради други причини. Всички тези елементи влияят на правилното подреждане на зъбите, а от там и на функцията им, която пък повлиява странични близки и далечни системи и структури /темпоромандибуларна става, мускули, храносмилателна система/.

Лечебните подвижни апарати повлияват зъбите, подлежащата кост и меки тъкани, като чрез силата на апарата и неговите елементи формират растежа в лицево-челюстната област при подрастващите.

След подробен анализ от наша страна се определя вида на необходимия апарат. Пластинките се правят в зъботехническа лаборатория и са индивидуални, като предоставяме възможност на пациента да си избере цвета и наличието на картинки по апаратчето.

Д-р Веселина Дукова

MyoBrace® – Миофункционална ортодонтия

 

Още преди почти 30 години, Myofunctional Research Co. е определила неправилното дишане като основна причина за неправилна захапка, неправилен растеж на челюстите и проблеми в темпоромандибуларната става. Чрез въвеждане на миофункционалата система Myobrace, MRC изцяло променя начина на практикуване на ортодонтия при деца. Основната функция на системата е отстраняване на вредните навици и неправилния начин на дишане.

Какво причинява ортодонтските проблеми

Голяма част  от децата днес имат криви зъби, което става видимо още от 3-5 годишна възраст. Често това и неправилното развитие на челюстите, се отдава на наследствени фактори. Но съвременни проучвания доказват, че всъщност дишането през устата, неправилната позиция на езика, неправилното гълтане и смученето на пръсти – са истинските причини за малоклузии и неправилен краниофациален растеж.

Когато детето постоянно диша през устата, езика стои в дъното на устната кухина което води до проблеми в развитието на челюстите. Това от своя страна, ограничава мястото за правилното поникване и подреждане на постоянните зъби.

Системата Myobrace®

MRC предлагат по-биологично, миофункционално, (понякога пре-) ортодонтско лечение, чрез серия от няколко силиконови шини. Фокусирайки се на етиологичните фактори, причиняващи малоклузията и неправилното дишане, шините коригират вредните навици засягащи зъбите, челюстите и лицевото развитие.

Как работят шините Myobrace® 

Заедно с корекцията на вредните навици, шините прилагат слаби сили върху зъбите, за да им помогнат нормално да се подредят в зъбната дъга. Myobrace трябва да се носят само по 1-2 часа дневно и по време на сън. И все пак успешното лечение зависи основно от съдейстивето на пациентите!

Има 3-4 вида шини за всеки вуд съзъбие, специфични за съответната възрастова група, шините ефективно тренират правилната позиция на езика, преобучават оралната мускулатура и прилагат леки сили за разширяване на челюстите и подреждане на зъбите.