Ортодонтия

Ортодонтията е специалност от денталната медицина, която се занимава с диагностика, профилактика и лечение на зъбно – челюстните отклонения, неправилното подреждане на зъби и неправилните съотношения на зъбните дъги и челюсти.

Неправилно подредените зъби и проблемите в захапката затрудняват поддържането на устната хигиена, венците се възпаляват, появяват се кариеси.

Ортодонтията е начин да имате правилно подредени зъби и очарователна усмивка за дълго време.
Първа консултация при нас. Първата консултация при нас е клиничен преглед, при който специалистът се ориентира за налична деформация и назначава различни рентгенови и фотоснимки.

Ние предлагаме лечение с

  • снемаеми ортодонтски апаратчета
  • брекети: метални, керамични и сарфирени
  • ретенционни шини
  • невидими шини МТМ; Invisalign

На втората визита се вземат отпечатъци и се правят фотоснимки. Всички материали се изследват за установяване на окончателна диагноза. Извършва се цефалометрия, по която се съставя част от плана за лечение, при нужда се прави CBCT- 3D реконструкция.

На третата визита доктора представя случая с варианти за лечение и се обсъждат етапите и начина на заплащане. Всички по-тежки случаи се обсъждат с Д-р Йоав Мазор (Израел), като съвместно се съставя план на лечение.

Преди и След – за 1 година и 2 месеца

Преди и След – за 6 месеца

Преди и След – за 1 година и 4 месеца

Подвижни апарати

Най-подходящата възраст за носене на подвижни апарати е от 4 до 12 годишна възраст. Този период от време е най-подходяш поради наличието на пикове на растеж.

Те изискват отлична колаборация между пациента, родителите и специалиста поради необходимостта от продължително и постоянно носене на апарата. Задължителни са контролните прегледи на всеки месец. Не пречат на говора на пациента и не нарушават в голяма степен естетиката на усмивката му.

Предимството на подвижните апарати е, че постигат ортопедичен ефект върху лицево-челюстната област в ранна възраст. Недостатъците им са, че са снемаеми и е необходимо съдействието на пациента при лечението – възможно е и счупване и изгубване на апарата. Апаратите леко нарушават на говора и дъвченето има възможност за увреждане на лигавицата, пародонтът и зъбите поради лоша орална хигиена.

Профилактичните подвижни апарати се използват за отстраняване на вредни навици – смучене на пръст, устна, език, дишане през устата, също така за запазване на място при ранно изваждане на зъб или липсващ зъб поради други причини. Всички тези елементи влияят на правилното подреждане на зъбите, а от там и на функцията им, която пък повлиява странични близки и далечни системи и структури /темпоромандибуларна става, мускули, храносмилателна система/.

Лечебните подвижни апарати повлияват зъбите, подлежащата кост и меки тъкани, като чрез силата на апарата и неговите елементи формират растежа в лицево-челюстната област при подрастващите.

След подробен анализ от наша страна се определя вида на необходимия апарат. Пластинките се правят в зъботехническа лаборатория и са индивидуални, като предоставяме възможност на пациента да си избере цвета и наличието на картинки по апаратчето.

Dr.Veselina Dukova