Успешно завършване на курса асистент на лекаря по дентална медицина

Успешно завършване на курса асистент на лекаря по дентална медицина

На 30.05.2023 г. в Клиника Дукови се проведе дипломиране на успешно завършили курса асистент на лекаря по дентална медицина за 5-ти пореден път. Курсистките получиха диплома за трета степен професионална квалификация, която е призната в целия Европейски съюз.Дипломите бяха връчени от д-р Дуков и от д-р Сапункьова, които поздравиха момичетата и им пожелаха успешна реализация.
Курсът се провежда в Клиника Дукови в гр. Русе съвместно ЦПО Хипократ и е подходящ за хора търсещи нов професионален път.
Нашите курсистки намират реализация по професията в България и в чужбина.
Седми октомври – световен ден на усмивката

Седми октомври – световен ден на усмивката

Направи добро! Накарай някого да се усмихне!
Днес по случай Световния ден на усмивката ние се постарахме да подарим повече от нашите!
Надяваме се,че успяхме да усмихнем децата от 1Б клас на ОУ „Иван Вазов“ и Детското отделение на УМБАЛ „Канев“.
А всички вас приканваме – усмихнете се и предайте нататък!
С грижа за здравето на детските зъби

С грижа за здравето на детските зъби

След като предишните две седмици прегледахме зъбките на децата от детския кът на Дунарит, с подкрепата на ELGYDIUM, днес си поговорихме за това как да се хранят и мият зъбите си, за да бъдат бели и здрави.

Колко често можем да правим зъбни рентгенови снимки?

Колко често можем да правим зъбни рентгенови снимки?

При рентгеновите изследвания в стоматологията се използват много малки дози рентгеново лъчение. Засега няма доказателства, че тези мали дози могат да предизвикат вредни ефекти за здравето.

Да сравним дозата при зъбните снимки с дозата от някои други рентгенови изследвания, както и с дозата, която всеки човек получава за определен период от време от природния радиационен фон:

Рентгеново еквивалентен период изследване на облъчване от природния фон

– излагане на слънце на морския бряг:

Секторна рентгенография на зъби – 1 или 2 дни

Панорамна снимка на зъбите и челюстите – 1,5 до 5 дни

Рентгенография на белите дробове – 3 до 10 дни

Контрастно изследване на стомаха – 16 месеца

Иригография (изследване на дебелото черво) – 3 години

Сърдечна катетеризация, коронарна ангиография, коронарна ангиопластика – над 6 години.

Вашият стоматолог ще прецени дали е необходима рентгенова снимка и от какъв тип трябва да бъде тя.

„Офис секретар“ – нова, особено търсена професия

„Офис секретар“ – нова, особено търсена професия

За първи път на 15.07.21г.в град Русе стартира курс „Офис секретар“, организиран от ЦПО „Хипократ“, съвместно с клиника „Дукови“. Обучението е насочено предимно към хора, желаещи да работят в медицински практики.  Теоретичните материали ще бъдат предоставени в онлайн платформа, а практическите занятия ще се провежда в учебната зала към клиниката(с адрес Петко Д. Петков 9а).

 

Това е професия особено търсена , защото всеки работодател има нужда от втора дясна ръка и добре подготвен, професионално обучен персонал.

Учебните дисциплини са групирани в следните основни групи:

Обща професионална подготовка

Отраслова професионална подготовка

Специфична професионална подготовка

Преминалите обучение по професията „Офис секретар“ и специалност „Административно обслужване“, получават знания и уменията за:

 • Създаването на бизнес документи
 • Интернет кореспонденция-обмен на данни
 • Попълване на първични счетоводни документи
 • Организиране работата и осъществява връзка между различните категории персонал на фирмата-координация между звената
 • Комуникация с потенциални клиенти и бъдещи партньори
 • Извършване на административна и оперативна дейност

В разширената професионална подготовка са включени  специфични познания за работа:

 • Програми за медицинска регистратура
 • Програми за дентална рецепция
 • Програми за работа с НЗОК
 • Познания по медицинска етика и психология
 • Основи на медицинското право

Изисквания за включване в курса:

 • Завършено средно образование-копие на документ за завършена последна степен на образование.
 • Медицински документ, доказващ, че обучението по професията не е противопоказно на кандидата.
 • Декларация за съгласие за обработка на лични данни за целите на професионалното обучение.
 • Декларация с лични данни за провеждане и удостоверяване на професионалното обучение.
 • 3бр.актуални снимки/цветни, в анфас, на матирана хартия, отговарящи на изискванията на приложение №5, ал.1 от Правилника за издаване на българските лични документи/.

Сфера на дейност -офис секретарят работи в частни и държавни фирми във всички сфери на икономиката.

Завършилите пълния курс на обучение се явяват на ДИ/Държавни изпити/ по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация-втора степен.Успешно положилите ДИ, получават Свидетелство за професионална квалификация- втора степен.

ДИ се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката.

Възможностите за кариерно развитие са:

 • Придобиване на квалификация по професията  „Офис мениджър“ – трета степен
 • Други професии от област – Стопанско управление и администрация

 

Цена на курса : 1200лв.

Начало: Септември 2021г.

За записване и допълнителна информация, може да ни пишете на имейл: hypokrat@abv.bg и телефони за връзка: 0887445 738 и 0889 645 303 (клиника 1)

Начало на нов курс за дентални асистенти през октомври!

Начало на нов курс за дентални асистенти през октомври!

За четвърта поредна година ЦПО „Хипократ“, съвместно с клиника „Дукови“ организира курс „Асистент на лекаря по дентална медицина“.
Новият курс започва през октомври.

Готови ли сте да започнете нова професионална страница в кариерното развитие?

За повече информация може да ни пишете на лично съобщение или да заповядате в клиниката.