„Офис секретар“ – нова, особено търсена професия

„Офис секретар“ – нова, особено търсена професия

За първи път на 15.07.21г.в град Русе стартира курс „Офис секретар“, организиран от ЦПО „Хипократ“, съвместно с клиника „Дукови“. Обучението е насочено предимно към хора, желаещи да работят в медицински практики.  Теоретичните материали ще бъдат предоставени в онлайн платформа, а практическите занятия ще се провежда в учебната зала към клиниката(с адрес Петко Д. Петков 9а).

 

Това е професия особено търсена , защото всеки работодател има нужда от втора дясна ръка и добре подготвен, професионално обучен персонал.

Учебните дисциплини са групирани в следните основни групи:

Обща професионална подготовка

Отраслова професионална подготовка

Специфична професионална подготовка

Преминалите обучение по професията „Офис секретар“ и специалност „Административно обслужване“, получават знания и уменията за:

 • Създаването на бизнес документи
 • Интернет кореспонденция-обмен на данни
 • Попълване на първични счетоводни документи
 • Организиране работата и осъществява връзка между различните категории персонал на фирмата-координация между звената
 • Комуникация с потенциални клиенти и бъдещи партньори
 • Извършване на административна и оперативна дейност

В разширената професионална подготовка са включени  специфични познания за работа:

 • Програми за медицинска регистратура
 • Програми за дентална рецепция
 • Програми за работа с НЗОК
 • Познания по медицинска етика и психология
 • Основи на медицинското право

Изисквания за включване в курса:

 • Завършено средно образование-копие на документ за завършена последна степен на образование.
 • Медицински документ, доказващ, че обучението по професията не е противопоказно на кандидата.
 • Декларация за съгласие за обработка на лични данни за целите на професионалното обучение.
 • Декларация с лични данни за провеждане и удостоверяване на професионалното обучение.
 • 3бр.актуални снимки/цветни, в анфас, на матирана хартия, отговарящи на изискванията на приложение №5, ал.1 от Правилника за издаване на българските лични документи/.

Сфера на дейност -офис секретарят работи в частни и държавни фирми във всички сфери на икономиката.

Завършилите пълния курс на обучение се явяват на ДИ/Държавни изпити/ по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация-втора степен.Успешно положилите ДИ, получават Свидетелство за професионална квалификация- втора степен.

ДИ се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката.

Възможностите за кариерно развитие са:

 • Придобиване на квалификация по професията  „Офис мениджър“ – трета степен
 • Други професии от област – Стопанско управление и администрация

 

Цена на курса : 1200лв.

Начало: Септември 2021г.

За записване и допълнителна информация, може да ни пишете на имейл: hypokrat@abv.bg и телефони за връзка: 0887445 738 и 0889 645 303 (клиника 1)

Начало на нов курс за дентални асистенти през октомври!

Начало на нов курс за дентални асистенти през октомври!

За четвърта поредна година ЦПО „Хипократ“, съвместно с клиника „Дукови“ организира курс „Асистент на лекаря по дентална медицина“.
Новият курс започва през октомври.

Готови ли сте да започнете нова професионална страница в кариерното развитие?

За повече информация може да ни пишете на лично съобщение или да заповядате в клиниката.