Д-р Дуков презентира пред македонски зъболекари моменти от възможностите и практиката на клиниката в Русе

За първи път в Македония известният русенски хирург стоматолог- имплантолог д-р Валентин Дуков /на снимката/, заедно със своя чешки колега д-р Филип Донев от Прага, извършиха сложни операции за повдигане на синусите на пациент и поставиха 7 импланта. Това става преди дни в Прилеп по инициатива на италианската фирма Falapa Medical Divizes. Двамата специалисти са поставили съвременни общо 11 зъбни протези на 4-ма пациенти. Това всъщност е системата I-FIX, която италианската компания презентира като един от най-новите си продукти. Според експерти в тази област чрез I-FIX се очаква по-голяма предсказуемост на рехабилитацията на дъвкателния апарат и по-голяма надеждност.

Медиите в съседна Македония са проявили голям интерес към това събитие и заради факта, че то става в държавна болница и съвременните начини на лечение се очаква да бъдат достъпни по по-голям брой граждани, като се има предвид, че поставянето на имплатни е скъпо лечение.

На втория ден е проведен теоретичен семинар на който бяха пристигнали колеги от цялата страна за да се запознаят с имплантологията като нов и съвременен метод за лечение.Д-р Дуков и д-р Донев изнесоха лекции по основни въпроси за имплантологията, както и представиха свои случаи от практиката, в които са прилагали италианската имплантна система.

На двамата професионалисти предстои и провеждането на курс за български специалисти в София. В плановете за развитие на клиника Дукови са предвидени такива курсове да се проведат и в местната дентална клиника Дукови. Този проект е одобрен от италианска страна.