Държавен изпит по професия „Асистент на лекар по дентална медицина“

През изминалия уикенд в Клиника Дукови се проведе изпит по професия “Асистент на лекаря по дентална медицина”, организиран съвместно с Центъра за професионално обучение (ЦПО) към Сдружение Хипократ БГ. Тази година курсът се провежда за седма поредна година в Клиника Дукови, което е свидетелство за дългогодишния опит и устойчивите успехи на програмата.

Професията на денталния асистент е изключително важна и незаменима в съвременната дентална медицина. Денталните асистенти играят ключова роля в поддържането на високи стандарти на хигиена и ефективност в стоматологичните кабинети. Те подпомагат стоматолозите в разнообразни процедури, като подготвят и стерилизират инструментите, асистират по време на лечението, и осигуряват комфорт и спокойствие на пациентите. Освен това, денталните асистенти често са първата точка на контакт с пациентите, като ги подготвят за предстоящите процедури и ги информират за следоперативните грижи.

Курсът, проведен в Клиника Дукови и организиран от Центъра за професионално обучение към Сдружение Хипократ БГ, е създаден с цел да предостави на бъдещите дентални асистенти не само теоретични знания, но и практически умения, които са необходими за успешната им реализация в професионалната среда. Висококвалифицирани преподаватели и специалисти с дългогодишен опит в денталната медицина са ангажирани с обучението, което гарантира високото ниво на подготовка на курсистите.

По време на изпита, курсистките демонстрираха усвоените знания и умения пред изпитващата комисия. Те показаха увереност и професионализъм, които са резултат от усилената подготовка и отдаденост на обучителния процес. Успешното полагане на изпита е резултат на месеци усилена работа и обучение, и отваря вратите към успешна кариера в сферата на денталната медицина.

Сътрудничеството между Клиника Дукови и Центъра за професионално обучение към Сдружение Хипократ БГ е пример за това как съвместната работа между тях може да доведе до висококачествено образование и подготовка на кадри.

Благодарим на Центъра за професионално обучение към Сдружение Хипократ БГ с директор д-р Магдалена Христова и д-р Павлов за успешната ни съвместна работа.