Екип

Д-р Валентин Дуков

Управител

1982г Завършва Медицински Университет, гр.Пловдив, Стоматологичен факултет

Д-р Сапункьова

Стоматолог

Завършва с отличие МУ Стоматологичен факултет гр.Пловдив.

Д-р Дукова

Стоматолог

Завършва Мед. Университет гр.Пловдив, факултет по “Дентална Медицина”.

Д-р Ангелова

Стоматолог

2010 Завършва Мед. Университет, гр.Пловдив, Стоматологичен факултет.

Д-р Мария Елениновска

Стоматолог

Завършва Мед. Университет Варна, Факултет по Дентална Медицина

Д-р Петър Милчев

Стоматолог

Завършва Мед. Университет гр. Варна, Факултет по Дентална медицина

Д-р Лора Лазарова

Стоматолог

Завършва Мед. Университет гр. София, Факултет по Дентална Медицина

д-р Емел Асан

Стоматолог

Стелиана Трифонова

Oфис мениджър

Ина Петрова

Дентален асистент

Таня Пенчева

Дентален асистент

Росица Андрова

Дентален асистент

Силвия Петрова

Дентален асистент

м.с. Братоева

Бакалавър „Медицинска сестра“

Илияна Иванова

Фелдшер

Хюлия Хаят

Администратор – рентгенов лаборант