Д-р Лора Лазарова

Завършва Мед. Университет гр. София, Факултет по Дентална Медицина. Интересите й са главно в областта на терапията и детската дентална медицина.

История

  • Родена през 1991 година.
  • Завършила 2016г. Факултета по Дентална Медицина към МУ София.
  • 2016г. се присъединява към екипа на Дентална Клиника Дукови.