При рентгеновите изследвания в стоматологията се използват много малки дози рентгеново лъчение. Засега няма доказателства, че тези мали дози могат да предизвикат вредни ефекти за здравето.

Да сравним дозата при зъбните снимки с дозата от някои други рентгенови изследвания, както и с дозата, която всеки човек получава за определен период от време от природния радиационен фон:

Рентгеново еквивалентен период изследване на облъчване от природния фон

– излагане на слънце на морския бряг:

Секторна рентгенография на зъби – 1 или 2 дни

Панорамна снимка на зъбите и челюстите – 1,5 до 5 дни

Рентгенография на белите дробове – 3 до 10 дни

Контрастно изследване на стомаха – 16 месеца

Иригография (изследване на дебелото черво) – 3 години

Сърдечна катетеризация, коронарна ангиография, коронарна ангиопластика – над 6 години.

Вашият стоматолог ще прецени дали е необходима рентгенова снимка и от какъв тип трябва да бъде тя.