Лечение с лазер

Диодните лазери намират широко приложение в хирургичната стоматология за манипулиране върху меките тъкани. Той намира приложение за вестибулопластика, отстраняване на доброкачествени тумори, отдръпване на венеца при вземане на отпечатък, за удължаване на клиничната коронка и за лечение на пародонтални джобове.

Посредством лазерната обработка на джоба се постига редуциране на намиращите се там микроорганизми. Диодният лазер има не само бактерицидно действие, но и стимулира регенерацията на загубената кост, вследствие на пародонталното заболяване.

Диодните лазери притежават редица предимства пред традиционните хирургични методи при обработката на меките тъкани:

  • имат антибактериален ефект. Бактериалната флора се унищожава около 98%. По този начин се редуцира възможността за инфектиране и развитие на усложнения
  • в повечето случаи лазерната обработка не се нуждае от местна анестезия. Това има предимство при работата с деца и при пациенти страхуващи се от стоматологични манипулации
  • при работа върху меките тъкани с диоден лазер, вследствие на лазерното излъчване, настъпва хемостаза. Операциите се провеждат практически на безкръвно поле, по този начин се постига психически комфорт за пациента и се улеснява работата на стоматолога

Запишете час за консултация още сега
Контакти