Дигитална имплантология

Дигиталната имплантология е най-новото направление в съвременната имплантология, което цели да сведе до минимум грешките на човешкия фактор, да улесни процеса на имплантиране и да създаде пост-оперативен комфорт на пациента.

Разполагаме с цялото технологично оборудване необходимо за процеса:

Дигитален 3D скенер

Интраорален скенер – за снемане на дигитален отпечатък

Специален софтуер за планирането на позицията на имплантите и дизайн на хирургичния водач

3D принтер за принтиране на хирургичните водачи

По време на имплантологичния процес, пациента няма усещането за открита хирургична интервенция, с разрези и шевове, а по-скоро за минимално инвазивна манипулация.

Крайната цел на този метод е по-голямата прогнозируемост и успеваемост в лечебния процес. Предстоящото надимплантно протезиране, също се осъществява с дигитални методи и води до по-качествени резултати, избягване на травматични моменти в захапката, съкращаване на лечебния процес и избягване на неприятното вземане на отпечатъци.

Запишете час за консултация още сега
Контакти