Ново поколение цифров ренгенов апарат вече е монтиран и работи в новата дентална клиника „Дукови”, съобщиха вчера оттам. Уредът е първи по рода си в региона и е производство на най-добрата финландска фирма. Местният уникат е инсталиран лично от представители на производителя.
Апаратът позволява да се контролира състоянието на всички зъби, независимо от това дали пациентът чувства в момента болка или не. Същевременно степента на облъчване е 90 процента по-малка от обикновените снимки и предполага профилактично да се проверява устната кухина.
Дигиталната панорамна и секторна рентгенография е съвременно изследване, което се извършва в самия стоматологичен кабинет. Посредством Ro лъчение с над 90% по-малък интензитет и цифрово преобразуване на аналоговия сигнал, образът се наблюдава на монитор. Това позволява да се определи действителните разстояния до гранични структури – максиларен синус, мандибуларен канал и др. и възможността да се избере най-правилното лечение чрез конвенционални методи или чрез подходящи по размер зъбни имплантати. Ниската степен на радиационно облъчване/ в пъти по малко от обикновената снимка/ и високото качество на образа я наложи в целия свят като най съвременния метод за диагностика за ежедневна работа.
Рентгеновите изображения могат допълнително да се обработват от софтуера – оцветяване, увеличаване, промяна на осветеност и контраст. Определянето на костната плътност в различните участъци на рентгеновия образ е условие за провеждане на най-доброто лечение.Технологията позволява чрез интернет всеки един дентален лекар да наблюдава и обработва снимката на своя пациент от компютъра си независимо в коя точка на света се намира.
Чрез дигиталния рентген по време на операция може да се извършва непрекъснат контрол и по този начин вероятността от грешка се свежда до минимум.