Националният съвет реши още всички лекари, които участваха в спасяването на пострадалите при катастрофата в Бяла, да бъдат удостоени с почетните отличия на Българския лекарски съюз – за проявен висок професионализъм и адекватно справяне с тежката ситуация. Отличията ще им връчи от д-р Андрей Кехайов, който ще посети Русе и Бяла в близките дни.

Наградените лекари са:
д-р Минчо Вичев, д-р Цветан Данев, д-р Илия Великов, д-р Петко Петков, д-р Светломир Гецов, д-р Димитър Нешев, д-р Пенчо Пенчев, д-р Валентин Дуков, д-р Лидия Стефанова, д-р Владин Петров, д-р Емил Парашкевов, д-р Здравка Арабаджиева, д-р Пламен Маринов, д-р Павлин Нунев, д-р Желязко Василев, д-р Сергей Недялков, д-р Евгени Тодоров, д-р Георги Лунголов, д-р Филко Филев, д-р Диана Иванова, д-р Виктор Йорданов, д-р Данчо Пенев, д-р Росина Дякова, д-р Веселина Хубанова, д-р Богомил Цочев, д-р Тихомир Максимов, д-р Бойко Йорданов, д-р Юлия Маноилова

Председателят на Българския лекарски съюз д-р Андрей Кехайов изказва специална благодарност на всички служители в лечебните заведения, които оказаха ефективна помощ при спасяването на пострадалите, както и на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски за готовността му да се включи в опративните интервенции.

БЛС ще подкрепи финансово близките на д-р Кета Петрова, която загина при катастрофата край Бяла. Сумата е в размер на 2 000 лв. и е първата финансова помощ от фонд „Доблест”, който беше създаден с Решение на Националния съвет на Българския лекарски съюз от 10 декември.