Специализация по имплантология и костен графтинг в Химзее Академия – Мюнхен, Германия, 2007г. при проф. Бенер и д-р Хойкман