Нова възможност! Курс за асистент на лекаря по дентална медицина!

Нова възможност! Курс за асистент на лекаря по дентална медицина!

Нова възможност за образование и нова работа се откри в Русе. ЦПО „Хипократ“, съвместно с Дентална Клиника Дукови в град Русе, организират квалификационен курс за асистент на лекаря по дентална медицина.

Изискванията за кандидатите са:

  1. Да имат завършено средно образование
  2. Медицинско удостоверение че са физически и психически здрави, за да упражняват професията „Асистент на лекаря по дентална медицина“, както и да имат силно желание за нови знания и реализация като професионалисти в областта.

Квалификационният курс е със срок от 6 месеца, считано от месец октомври, а формата на обучение е съботно-неделен курс от 9:00 – 19:00 часа.

Курсистите ще се обучават на правна нормативна база, комуникация, компютърни технологии, английски език, хигиенни норми, здравни грижи, икономически дисциплини и др.

Целите на обучението са завършилите да могат да прилагат професионално получените знания и да ги използват на практика при работата им различни здравни или дентални центрове, заведения и кабинети, като подпомагат административните дейности, предоставят различна обучителна информация на пациентитем съдействат за ефективността на извършваните манипулации, подготвят пациента за лечението, стерилизират инструменти и др.

Завършеното професионално обучение, с придобиване на трета степен професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация след положен държавен изпит по теория и практика, според европейските нормативи. Обучавани които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, ще получат удостоверение за професионално обучение.

ЦПО „Хипократ“ обучава по индивидуална програма работещи в дентални кабинети за добиване на лицензирана правоспособност.

Цената на курса е:

АСИСТЕНТ НА ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 1980лв.

При записване се заплаща 10% от стойността на курса, за запазване на място.

Останалата част от сумата се заплаща на две равни вноски по време на обучението.

За записване и консултации: Всеки петък от 10 до 17ч. в град Русе, ул. Петко Д. Петков 9А, ет. 1, или на телефони: 082 507 505 и 0889 645 303.

e-mail: contact@dukovi-clinic.com

Oчакваме ви! Местата за ограничени!