Нова възможност! Курс за асистент на лекаря по дентална медицина!

Нова възможност! Курс за асистент на лекаря по дентална медицина!

Нова възможност за образование и нова работа се откри в Русе. ЦПО „Хипократ“, съвместно с Дентална Клиника Дукови в град Русе, организират квалификационен курс за асистент на лекаря по дентална медицина.

Изискванията за кандидатите са:

  1. Да имат завършено средно образование
  2. Медицинско удостоверение че са физически и психически здрави, за да упражняват професията „Асистент на лекаря по дентална медицина“, както и да имат силно желание за нови знания и реализация като професионалисти в областта.

Квалификационният курс е със срок от 6 месеца, считано от месец октомври, а формата на обучение е съботно-неделен курс от 9:00 – 19:00 часа.

Курсистите ще се обучават на правна нормативна база, комуникация, компютърни технологии, английски език, хигиенни норми, здравни грижи, икономически дисциплини и др.

Целите на обучението са завършилите да могат да прилагат професионално получените знания и да ги използват на практика при работата им различни здравни или дентални центрове, заведения и кабинети, като подпомагат административните дейности, предоставят различна обучителна информация на пациентитем съдействат за ефективността на извършваните манипулации, подготвят пациента за лечението, стерилизират инструменти и др.

Завършеното професионално обучение, с придобиване на трета степен професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация след положен държавен изпит по теория и практика, според европейските нормативи. Обучавани които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, ще получат удостоверение за професионално обучение.

ЦПО „Хипократ“ обучава по индивидуална програма работещи в дентални кабинети за добиване на лицензирана правоспособност.

Цената на курса е:

АСИСТЕНТ НА ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 1980лв.

При записване се заплаща 10% от стойността на курса, за запазване на място.

Останалата част от сумата се заплаща на две равни вноски по време на обучението.

За записване и консултации: Всеки петък от 10 до 17ч. в град Русе, ул. Петко Д. Петков 9А, ет. 1, или на телефони: 082 507 505 и 0889 645 303.

e-mail: contact@dukovi-clinic.com

Oчакваме ви! Местата за ограничени!

Първи випуск дипломирани дентални асистенти

Първи випуск дипломирани дентални асистенти

На 04.07.2018 година, своите дипломи получиха успешно завършилите курса за асистент на лекаря по дентална медицина, който се проведе от октомври 2017 до март 2018 година, в Клиника Дукови, организиран от ЦПО „Хипократ“.

Част от дипломираните курсистки вече намериха своята професионална реализация в страната и чужбина, тъй като дипломата важи в целия европейски съюз.

Междувременно тече записването за новия курс, започващ октомври 2018 година. Всеки, който проявява интерес, може да получи информация на телефоните на клиниката.